Nacionalni program oporavka i otpornosti – prilika za turistički sektor

U Malinskoj održana prezentacija NPOOa i uvoda u digitalni marketing

U suradnji s Općinom Malinska – Dubašnica  održana je u 18.3. u Općinskoj vijećnici prezentacija o mogućnostima financiranja razvojnih projekata bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost. Uz ovu prezentaciju stručnjak za digitalni marketing David Peranić, predstavio je osnove za pokretanje proaktivnog digitalnog marketinga.

Hrvoje Marušić je ispred konzultantske kuće „Impuls savjetovanja“ predstavio okvire za izradu natječajne dokumentacije. Vremena za realizaciju ovog programa ima malo, natječaji kreću u ovoj godini a sve trebe biti završeno do 2026. godine.

Za provedbu ovog program a Hrvatskoj stoji na raspolaganju čak 9,9 milijardi Eura, od čega su 6,3 milijarde bespovratna sredstva a 3,6 milijarde financijski instrumenti financiranja (povoljni krediti i slično).

Za poduzetnika ali i javna poduzeća, osobito komunalna, nude se sljedeće mogućnosti za financiranje:

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno efikasno gospodarstvo                                                                                                     1,9 milijardi kuna

Transformacija i jačanje konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija                                                                                                                                                   250 milijuna kuna

Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća                                                                                                                                                                              30 milijuna kuna

Bespovratne potpore za novonastala poduzeća 5 godina starosti

141 milijun i 700 tisuća kuna

Komercijalizacija inovacija                                                                                                                                                                                                                                                  380 milijuna kuna

Vaučeri za digitalizaciju                                                                                                                                                                                                                                                            75 milijuna kuna

Bespovratne potpore za digitalizaciju                                                                                                                                                                                                                           206 milijuna kuna

Korištenje vodika i novih tehnologija                                                                                                                                                                                                   353 milijuna i 125 tisuća kuna

Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti                                                                                                                                                                                       930 milijuna kuna

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

250 milijuna kuna

Mogući su prijavitelji iz privatnog i javnog sektora u partnerstvu – JLP(R)S, trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R)S, pravne osobe u konzorciju JPP, korisnici koncesija, turističke zajednice i druge pravne osobe javnog vlasništva koje upravljaju turističkom infrastrukturom ili sportsko-rekreacijskim centrima u zonama aktivnog  turizma ako imaju pravo građenja, udruge i druge pravne osobe koje nisu poduzeća povezane sa sektorom turizma i sporta.

Ulaganja u okviru ovih poziva će se u prvom redu odnositi na:

  • povećanje energetske učinkovitosti turističke infrastrukture,
  • povećanje udjela obnovljivih izvora energije u postojećim objektima javne turističke infrastrukture na teritoriju cijele Hrvatske, uključujući i turistički najrazvijenije destinacije,
  • promociju i stvaranja novih poslovnih planova na principu kružne ekonomije te u skladu s principima kružne ekonomije
  • ulaganja u energetsku obnovu postojeće infrastrukture – min. 30% poboljšanje energetske učinkovitosti i/ili smanjenje štetnih emisija

Za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju prijavitelji mogu biti i mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Partneri mogu biti: trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R)S, pravne osobe u JPP, korisnici koncesija, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma i drugi.

Zelena tranzicija iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu podrazumijeva promjenu statusa od građana pružatelja usluga smještaja u obrtnika, odnosno poduzetnika ugostitelja. Predviđeno je unapređenje smještaja u neku od vrsta hotel.

Prijavitelji: postojeći iznajmljivači koji će se preregistrirati kao obrtnici ili trgovačka društva u turizmu i ugostiteljstvu

  • Broj projekata/pokazatelj: 35
  • Prosječna pojedinačna vrijednost projekta u okviru poziva: 1.800.000 kn Prosječna vrijednost potpore u pojedinačnom projektu: 1.440.000 kn

Poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva. Za ovu mjeru se mogu natjecati : Mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Partneri: ustrojstvene jedinice MINTS-a, mala, srednja i velika poduzeća vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije, udruge i klasteri u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma

Sve prihvatljive aktivnosti u ovom pozivu odnose se isključivo na uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te su usmjerene na razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Na raspolaganju stoji još cijeli set mjera za poticanje digitalizacije poslovanja i zelene tranzicije.

Zadatak konzultanta je da zajedno s prijaviteljem pronađe mogućnost kandidiranja nekog već započetog projekta koji zadovoljava navedene uvjete. Usluge konzultanata se također financiraju kroz sredstva NPOOa. Treba napomenuti da je prosjek bespovratnog financiranja negdje na 50%. Preostalo vlastito učešće može biti iskazano kroz rad, korištenje materijalnih sredstava i slično.

David Peranić je ukazao na osnove za pokretanje proaktivnog digitalnog marketinga. Početak svega je kvalitetna web stranica. To je osnovni alat pomoću kojega se komunicira s kupcima. I komunalna društva imaju svoje kupce koji također mogu dobivati redovite, korisne informacije putem web stranice. Ciljna skupina kojoj se šalje poruka treba biti odabrana prema podudarnosti usluge s potrebama određenog profila kupca. „Kupci su na internetu, mi idemo za njima“, kaže David. Dobra trgovina je ona koja ima dobro vidljive „izloge“ s ponudom roba i usluga a te „izloge“ čini nezaobilaznima za kupca. Kroz digitalni marketing nitko nikoga ništa ne sili,  „ne vuče za rukav“. Kupcima se približava informacija na način koji je njima najjednostavniji a što je informacija potpunija i kupnja trenutno moguća, to će rezultati biti bolji.

Digitalni marketing je dio digitalizacije i prihvatljiva je operacija u programu financiranja bespovratnim sredstvima iz programa NPOO. Dapače, programom su predviđeni treninzi, osposobljavanje djelatnika za aktivno sudjelovanje u digitalnom marketingu tvrtke. Tu su vaučeri vrijednosti do 75.000,00 kn ali isto tako i deset puta veća sredstva za nabavu opreme za digitalizaciju poslovanja.

U svakom slučaju, novac za Nacionalni program oporavka i otpornosti turizma je osiguran. To je za sada jedini izvor financiranja kroz EU fondove koji je dostupan za turizam. Zbog pogoršanja stanja u Ukrajini, u bliskom budućem razdoblju moguće su promjene u određivanju financijskog prioriteta Europske unije.

Preporučujemo svima koji to mogu da se savjetuju s našim stručnjacima o mogućnostima javljanja na natječaje iz određene mjere. Pruženu priliku ne bi trebalo propustiti.

Kontakti: Hrvoje Marušić: hrvoje.marusic@impulsconsulting.eu 091 55 22 385

                                               https://www.impulsconsulting.eu/hr

                

                 David Peranić:  david.peranic@gmail.com 099 3996 131

https://kontra.agency/

 

Nedo Pinezić

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *